Pogoji poslovanja

Spletno prodajo izdelkov izvaja družba Detektivsko varnostna agencija d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, matična številka 6205968000. Družba je zavezana za plačilo DDV, ID za DDV: SI69192286.

Vse navedene cene so v evrih (EUR) z DDV. Cene in ostali pogoji (popusti, način dostave, poštnina) veljajo na dan oddaje naročila. Velja originalni račun, ki ga prejmete ob plačilu, dostavi oz. prevzemu v povezavi s temi splošnimi pogoji, potrjenimi ob oddaji naročila.

Vsi izdelki so običajno na zalogi. Prejeta naročila izvajamo po vrstnem redu prejetih plačil, tako da se lahko stanje zaloge v času prejema plačila razlikuje od stanja zaloge v času oddaje naročila. Pridržujemo si pravico, da izjemoma (delno) odstopimo od izvedbe naročila v primerih, če naročenih izdelkov zmanjka, če ugotovimo povečano plačilno tveganje kupca ali če naročilo ni bilo oddano v skladu s pravili in splošnimi pogoji poslovanja. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od izvedbe naročila iz naše strani čim prej obvestili po e-pošti oz. telefonu.

Z nakupom izdelkov dovoljujete, da Detektivsko varnostna agencija d.o.o. zbira in upravlja z vašimi osebnimi podatki za namene obveščanja o dejavnosti družbe Detektivsko varnostna agencija d.o.o.

S klikom na gumb "Oddaj naročilo" izvedete naročilo, o čemer vas obvestimo tudi na navedeni e-poštni naslov in sklenete kupoprodajno pogodbo na daljavo. Z naročilom potrjujete, da ste seznanjeni in se strinjate s tukaj navedenimi splošnimi pogoji poslovanja.

V primeru vprašanj ali zahteve po pomoči pri spletnem nakupu se lahko vedno obrnete na info@detektiv-dva.si ali na 01/ 292 77 95.

Garancija

Proizvajalec jamči, da so izdelki brez napak v materialu in izdelavi. Ob upoštevanju spodaj opredeljenih pogojev in omejitev bo proizvajalec izdelka po svoji presoji brezplačno popravil ali zamenjal izdelek, ki bi se pri običajni uporabi izkazal kot poškodovani zaradi napak v materialu ali zaradi nepravilne izdelave. Vsi zamenjani deli in izdelki po tej garanciji postanejo last proizvajalca.

Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema izdelka, v nasprotnem primeru pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim izdelkom.

Garancija ne pokriva škode na izdelku, ki nastane ponesreči, zaradi običajne obrabe izdelka, zlorabe, nepravilne uporabe, neupoštevanja teh navodil, naravne nesreče, nezadostne električne napetosti ali prenapetosti, nenormalnih mehanskih ali okoljskih pogojev, ali nepooblaščenega razstavljanja, popravljanja ali spreminjanja. Garancija tudi ne velja za izdelek, na katerem je bila originalna identifikacijska informacija spremenjena, izbrisana ali odstranjena, za izdelek, ki je bil napačno uporabljen ali neustrezno zapakiran ali skladiščen pri kupcu, izdelek, prodan kot rabljen izdelek, ponovno prodan ali prodan v nasprotju z izvoznimi predpisi.

Garancija za izdelke velja eno leto od datuma nakupa izdelka s strani kupca in se nanaša samo na prvega kupca izdelka ter tako dolgo, kolikor ga ima v lasti. Garancija ni prenosljiva.

Izdelek za garancijsko zamenjavo ali reklamacijo pošljete oz. po vnaprejšnjem dogovoru dostavite na naslov Detektivsko varnostna agencija d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, skupaj z navedbo modela, serijske številke, podrobnejšim opisom okvare in dokazilom o nakupu z datumom originalnega nakupa znotraj garancijskega roka.

Reklamacija

Izdelke lahko reklamirate, če nimajo lastnosti, ki so navedene zanje, če smo poslali napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali če izdelki kako drugače odstopajo od naročila. V 8 dneh od nakupa lahko zahtevate takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben izdelek, ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake.

V primeru reklamacije lahko v skladu z zakonskimi omejitvami zahtevate zamenjavo izdelka, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. V slednjem primeru si pridržujemo pravico, da za čas, ko ste izdelek uporabljali, obračunamo najemnino po veljavnem ceniku, vendar največ v znesku, za kolikor se je v času uporabe in zaradi uporabe izdelklu zmanjšala tržna vrednost.

Odstop od naročila

Od naročila izdelkov lahko kot kupec odstopite v 15 dneh od prejema izdelkov z obvestilom na info@detektiv-dva.si oz. Detektivsko varnostna agencija d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče. Obvestilo je pravočasno, če je pošiljka poslana oz. oddana v roku. Prejete izdelke nam morate vrniti na vaše stroške nepoškodovane, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži v 10 dneh potem, ko ste nas obvestili o odstopu od naročila. Izdelke morate vrniti v takem stanju, v kakršnem so bili tedaj, ko so vam bili izročeni, s priporočeno pošiljko na naslov Detektivsko varnostna agencija d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče. V kolikor izdelek začnete uporabljati, pa si premislite, izgubite pravico do odstopa od naročila. Tudi samo vračilo izdelkov v roku za odstop od naročila prav tako šteje za obvestilo o odstopu od naročila in vam obvestila ni potrebno posebej pošiljati. V primeru vračila nam posredujte vaše osebne podatke, številko bančnega računa ter kopijo računa. Kupnino za vrnjene izdelke bomo vrnili v 15 dneh od prejema izdelkov.

Omejitev odgovornosti

Proizvajalec, distributer izdelkov ali Detektivsko varnostna agencija d.o.o. niso odgovorni in ne krijejo nobene izgube podatkov ali s tem povezanih stroškov, morebitne škode ali poškodbe na osebah ali lastnini, stroške, izpad dohodka, prihrankov, dobička, ali druge naključne ali posledične škode, ki bi nastale zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe izdelka, četudi so bili obveščeni o možnosti take škode. Celotna odgovornost proizvajalca, distributerja ali pooblaščenega prodajalca v okviru garancije je omejena na popravilo ali zamenjavo izdelka.

Proizvajalec in avtorji besedil si pridržujejo pravice do kakršnekoli spremembe ali izboljšave, tako pri izdelkih kot tudi v besedilu, kadarkoli in brez predhodne najave. Proizvajalec in avtorji ne sprejemajo nobene odgovornosti v primeru težav, ki posredno ali neposredno izhajajo iz napak ali nepopolnosti izdelkov ali besedila.

Pohvale in pritožbe

Zanima nas vaša izkušnja z nami, tako dobra kot slaba. Na koncu šteje samo vaše zadovoljstvo. Veseli bomo, če nam boste vašo izkušnjo pri nakupu sporočili na info@detektiv-dva.si.