Nekaj zanimivosti o nas

Celosten pristop k prepoznavanju groženj, tveganj, situacij, sprememb in priložnosti na gospodarskem področju iz perspektive varnosti nam omogoča širok spekter znanja in izkušenj, ki jih imamo v našem kolektivu. 

Varnost že dolgo ni področje, katerega bi lahko obvladoval le en strokovnjak. V naši ekipi imamo tako dva varnostna menedžerja, magistra korporativne varnosti in doktoranda informacijske varnosti, diplomanta varstvoslovja (s temo Zasebna varnost v Nemčiji), magistra varstvoslovja in doktoranda varstvoslovja, predsednica Komisije za nadzor nad delom detektivov in v komisiji za detektivske izpite, prejemnica priznanja karierno uspešen diplomant Fakultete za varnostne vede.

Med drugim smo bili usposobljeni tudi na specialnih preiskovalno operativnih usposabljanjih v Berlinu, Nemčiji in Angliji - menedžer tajnih prikritih operacij.

V naši ekipi imamo sledeče izkušnje:

 • 2 varnostna menedžerja,
 • magistra korporativne varnosti
 • doktoranda informacijske varnosti,
 • diplomanta varstvoslovja (s temo Zasebna varnost v Nemčiji)
 • magistra varstvoslovja
 • doktoranda varstvoslovja
 • angleško licenco za operativnega menedžerja tajnih prikritih operacij
 • varnostnega tehnika,
 • inženirja mehatronike.
 • vodji varnosti.

Skupaj vam bomo svetovali na področju varnosti in poskrbeli za optimalno rešitev.

Naše izkušnje:

 • Projekt načrtovanja, izgradnje in upravljanja lastnega VNC sistema.
 • Projekti na področju načrtovanja in montaže varnostnih sistemov.
 • Projekt načrtovanja in izvedbe mobilne varnostne skupine.
 • Izobraževanje zaposlenih in varnostnega osebja v Sloveniji in v Adriatic regiji.
 • Socialni inženiring in izobraževanje zaposlenih (vsakoletno opravimo nekaj projektov na tem področju).
 • Preiskave na Deepnetu in Darknetu.
 • Sodelovali pri projektu EURO.
 • Delo na področju varne komunikacije.
 • Delo na področju OSINT in SIGINT.
 • Delo v uradu Informacijske pooblaščenke.
 • Detektivsko dejavnost opravljamo neprekinjeno in aktivno od leta 2006.
 • Direktorica je s strani CII prejela naziv Certified International Investigator.
 • Podpisniki Smernic korporativne integritete.
 • Opravljena Akademija korporativne integritete.
 • Usposobljeni za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb.
 • Usposobljeni mediatorji.
 • Usposobljeni mentorji za študentsko prakso.
 • Podpisniki Deklaracije o poštenem poslovanju.
 • Direktorica je prejela priznanje etični voditelj leta 2015.
 • Priznanje karierno uspešni diplomant Fakultete za varnostne vede.
 • Po Sloveniji in tujini predavamo o detektivski dejavnosti in informacijski varnosti.
 • Letno izdajamo svojo strokovno revijo Pod lupo (letos je izšla 6. številka in 2. tuja številka).
 • Prejemniki certifikata Dobra organizacijska energija.
 • Direktorica je v komisiji pri opravljanju detektivskih izpitov.
 • Direktorica je predsednica Komisije za nadzor nad delom detektivov.
 • Certifikat Učeča se organizacija.
 • Direktorica je prejemnica priznanja Ambasador znanj.
 • Direktorica je organizatorka CII – Council of International Investigators Meeting in Ljubljana, 2017. To je prvi mednarodni detektivski dogodek v Sloveniji.
 • Direktorica je delegate Detektivske zbornice RS, IKD Istanbul Turkey, 2018.
 • Direktorica je častna dekanja Poletne detektivske šole v Bukarešti, 2020/ 2021.
 • Med drugim smo bili na specialnih preiskovalno obveščevalnih usposabljanjih v Nemčiji in Angliji. 

Smo člani sledečih združenj (v večini združenj aktivno participiramo):

 • CII – Council of International Investigators
 • WAD - World Association of Private Investigators
 • ACFE – Association of Certified Fraud Examiners
 • IKD – International Federation of Associations of Private Detectives
 • Avstrijskega združenja detektivov ÖDV
 • Detektivske zbornice Republike Slovenije
 • Društva mediatorjev
 • GZS – Gospodarske zbornice Republike Slovenije
 • Združenja manager
 • AmCham

Detektivsko varnostna agencija

 

 Obiščite nas tudi na www.detektiv-dva.si